درباره ما

درباره پارس بیشتر بدانید

 

متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن


تاریخچه پارس

نگاهی کوتاه به تاریخچه شرکت

1349

تاسیس شرکت

تاسیس شرکت

متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن

1370

تغییر هیئت مدیره

تغییر هیئت مدیره

متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن

1396

خط جدید غذای نیمه آماده

خط جدید غذای نیمه آماده

متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن

با تیم ما آشنا شوید

با برخی از اعضای کادر مجرب پارس بیشتر آشنا شوید

برند های زیر مجموعه پارس

نظرات مشتریان

اگر سرشار از انرژی و انگیزه هستید و در یکی از زمینه‌های مورد نیاز متخصص بوده و میل به رشد و کار تیمی علاقه دارید

0
+
سال سابقه
0
+
مشتری راضی
0
+
نمایندگی فعال
0
+
محصول متفاوت