تناسب اندام

نفس عمیق بکشید تا چاق نشوید

بسیاری از افراد به رغم برنامه غذایی متعادل به وزن ایده آل نمی رسند زیرا تمایل به تنقلات به خصوص خوراکی های شیرین تعادل غذایی را برهم می زند.تنفس عمیق تمایل به ریزه‌خوری را کاهش می دهد. کنترل احساس گرسنگی و پرهیز از ریزه خوری یکی از مهم ترین عوامل حفظ تناسب اندام است. در واقع بسیاری از افراد به...